Salvatore Macrì

La Divina Commedia in vernacolo calabrese

60,00

“U Mpernu”

Sutta Gerusalemmi nc’ esti nu sdarrupu
chi vaji a finiri o’ centru d’a terra. Nta
chistu sdarrupu, nc’ esti u mpernu.

“U Purgatoriu” 

A muntagna d’ u purgatoriu […]
é n’ isola chi si trova nt’ o menzu
‘i l’oceanu. 

“U Paradisu”

Dopu chi nesciu d’ u Purgatoriu, Danti
continua, accumpagnatu ‘i Beatrici,
u so’ viaggiu nt’ o Paradisu.  

Peso 100 kg
Autore

Salvatore Macrì

Pagine

452

Anno

2011

ISBN 9788875741112